Fundacja Castorama

Dlatego naszą misją jest pomóc, tak wielu osobom, jak wielu damy radę, w poprawie warunków mieszkaniowych.

Będziemy pomagać ludziom poczuć, jak to jest posiadać dobry dom. Bo dobre domy zmieniają życie ludzi.

Fundacja Castorama została ustanowiona przez Castorama Polska Sp. z o.o. i wpisana do Rejestru Stowarzyszeń 07.01.2019 z numerem KRS 0000758986.

Komu pomagamy

Będziemy wspierać nowe i istniejące inicjatywy, które koncentrują się na zapewnieniu dobrych domów i poprawie przestrzeni społecznej, tym najbardziej potrzebującym pomocy.

Może to oznaczać pracę z organizacjami, które pomagają zapobiegać bezdomności, lub które wspierają ludzi mających problemy z warunkami mieszkaniowymi, lub mogą zapewnić wsparcie na odnowienie schronienia oraz przestrzeni społecznej, pomagając stworzyć domową atmosferę. Będziemy współpracować z organizacjami charytatywnymi, a także lokalnymi organizacjami i społecznościami aby zapewnić, że nasze wsparcie jest kierowane w taki sposób, aby pomóc ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują.

Fundacja Castorama obsługuje wnioski od osób indywidualnych tylko za pośrednictwem organizacji charytatywnej lub innej organizacji pożytku publicznego. Aby ubiegać się o wsparcie osoby potrzebujące muszą być reprezentowane przez jedną z wymienionych organizacji.

Będziemy wspierać organizacje pozarządowe i projekty społeczne za pomocą darowizn finansowych, darowizn rzeczowych i wolontariatu, aby umożliwić poprawę warunków mieszkaniowych osobom potrzebującym.

Fundacja Castorama

Tylu osobom pomogliśmy do tej pory

Fundacja Castorama Fundacja Castorama

2730

Nasze projekty

Anna

Dom dla mnie to jest bezpieczeństwo, poczucie pewności siebie, to wewnętrzny spokój.

Wszystko się zmieniło. Wszystko jest inne, nowe, świeże i mogę powiedzieć że jest takie jakbym chciała żeby było, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Przytulnie jest przede wszystkim. Nagle czuję się bardzo szczęśliwa.

Beata

Ciepło. Rodzina. Bezpieczeństwo. To chyba trzy najważniejsze słowa.

Byliśmy gotowi zamieszkać wszędzie, aby tylko mieć dach nad głową. Kiedy tutaj weszliśmy, cóż, moje dzieci były przerażone. Chciały jak najszybciej stąd wyjść.

Krzysztof

Dom. Dla mnie dom to jest takim, można powiedzieć, dużym ogniskiem rodzinnym.

Dzięki Fundacji został zrobiony pokój na górze, to najważniejsza rzecz. To będzie dla czterech dziewczynek.

Wolontariat

Jednym z kluczowych działań Fundacji jest angażowanie i zachęcanie pracowników Castorama Polska Sp. z o.o. do udziału w programie wolontariatu pracowniczego.

Wierzymy, że nasi fachowcy, specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający profesjonalne umiejętności ale przede wszystkim ogromne serca będą w stanie wspierać nas w działaniach zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych osób potrzebujących.

Zgodnie z Planem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kingfisher Castorama Polska wspiera i rozwija zaangażowanie społeczne swoich pracowników. Wierzymy, że wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na swoje najbliższe otoczenie i lokalną społeczność.

Pomagając razem możemy zdziałać jeszcze więcej!

Złóż wniosek
Wolontariat Castorama
„Dobry Dom to niezbędny element ludzkiego życia. Godności. Zdrowia i szczęścia. Podstawa do budowania szczęśliwych relacji i wzmacniania więzi w lokalnych społecznościach.”

O Fundacji

Nasze cele

Misją Fundacji Castorama jest umożliwienie ludziom posiadania dobrych domów. Cele statutowe wiążą się bezpośrednio z naszą misją i są nimi:

 • niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w potrzebie na skutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej choroby
 • organizowanie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych
 • organizowanie pomocy dla osób poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych
 • organizowanie, w tym finansowanie lub dofinansowanie, remontów i napraw ośrodków dla dzieci i innych osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej lub zdrowotnej
 • kształtowanie i szerzenie zasad i wartości etycznych oraz postaw wrażliwości
 • promocja i organizacja wolontariatu mającego na celu wsparcie inicjatyw zapisanych w celach Fundacji

Fundatorem jest Castorama Polska Sp. z o.o.

Castorama Polska od wielu lat wspiera projekty społeczne mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych, zarówno osób indywidualnych jak i grup osób, które bez naszego wsparcia nie mogłyby liczyć na dobry dom. Zaangażowanie pracowników Spółki doprowadziło do powołania Fundacji, która jest jednym z elementów Planu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kingfisher.

W strukturę Fundacji wchodzi Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji
Rada fundacji
 • Paweł Świętochowski - Prezes Zarządu
 • Marta Kędzierska
 • Tomasz Owczarczyk
 • Krzysztof Wójcik
 • Małgorzata Lipińska
Komitet Dyrekcji Castorama Polska Sp. z o.o.

Fundacja Castorama
Adres: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, Polska
REGON: 382234756
NIP: 5223145904

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.01.2019 pod numerem: 0000758986.

Organem sprawującym nadzór nad jej działalnością jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nasze cele

Nasze cele

Misją Fundacji Castorama jest umożliwienie ludziom posiadania dobrych domów. Cele statutowe wiążą się bezpośrednio z naszą misją i są nimi:

 • niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w potrzebie na skutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej choroby
 • organizowanie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych
 • organizowanie pomocy dla osób poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych
 • organizowanie, w tym finansowanie lub dofinansowanie, remontów i napraw ośrodków dla dzieci i innych osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej lub zdrowotnej
 • kształtowanie i szerzenie zasad i wartości etycznych oraz postaw wrażliwości
 • promocja i organizacja wolontariatu mającego na celu wsparcie inicjatyw zapisanych w celach Fundacji

Fundator

Fundatorem jest Castorama Polska Sp. z o.o.

Castorama Polska od wielu lat wspiera projekty społeczne mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych, zarówno osób indywidualnych jak i grup osób, które bez naszego wsparcia nie mogłyby liczyć na dobry dom. Zaangażowanie pracowników Spółki doprowadziło do powołania Fundacji, która jest jednym z elementów Planu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kingfisher.

Zespół Fundacji

W strukturę Fundacji wchodzi Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji
Rada fundacji
 • Paweł Świętochowski - Prezes Zarządu
 • Marta Kędzierska
 • Tomasz Owczarczyk
 • Krzysztof Wójcik
 • Małgorzata Lipińska
Komitet Dyrekcji Castorama Polska Sp. z o.o.

Dane fundacji

Fundacja Castorama
Adres: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, Polska
REGON: 382234756
NIP: 5223145904

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.01.2019 pod numerem: 0000758986.

Organem sprawującym nadzór nad jej działalnością jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złóż wniosek

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line poprzez formularz aplikacyjny.

Projekt, o którego dofinansowanie ubiega się dana organizacja musi pokrywać się z celami statutowymi Fundacji Castorama: zobacz Nasze cele

Organizacja aplikująca o wsparcie powinna spełniać kilka kryteriów:

 • być zarejestrowaną organizacją charytatywną lub organizacją pożytku publicznego,
 • nieść pomoc w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w potrzebie na skutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej sytuacji,
 • realizować projekty związane z zapewnieniem, utrzymaniem, naprawą i poprawą warunków mieszkaniowych i przestrzeni publicznych lub udzielaniem porad i wsparcia mieszkalnego.

Wnioski oceniane są na podstawie ich zgodności z misją i celami Fundacji. Organizacje aplikujące o wsparcie zostaną poinformowane o decyzji drogą mailową maksymalnie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Formularz aplikacyjny

Kontakt
Fundacja Castorama
Ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
e-mail: fundacja@castorama.pl